1 Generelt

1.1 ByBetterlife LLC  Sælger online-baseret terapi/online tjenester til rådighed på Bybetterlife.com. Online forløbene kan også købes via Clinicbetterlife.com. Beskrivelser af forløbene kan ses på Clinicbetterlife.com under shoppen/produkter.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem ByBetterlife LLC og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende online forløb/tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med ByBetterlife LLC vedrørende online forløb/tjenesten. ByBetterlife LLC kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med brugeren, hvis brugeren tidligere har misligholdt ByBetterlife LLCs betingelser.

1.3 Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem brugeren og ByBetterlife LLC herefter “Aftalen”). For at få adgang til online forløb/tjenesten, skal brugeren læse og acceptere aftalen.

1.4 Når aftalen er blevet indgået, kan ByBetterlife LLC fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som brugeren har oplyst i forbindelse med brugerens registrering i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver brugeren adgang til ByBetterlife  online forløb.

2.2 Ved betaling kan brugeren få adgang til det købte online forløb. Samt som tilkøb få adgang til Bybetterlifes abonnements system. Her gælder betingelser på abonnement systemet.

3 Adgang til online produktet – købet.

Brugeren betaler og får derved adgang til kommunikation med terapeut.

4 Registrering, brugernavn og password

4.1 En køber registreres udelukkende via oplysninger ved sin betaling. Der registreres intet cpr nr. eller andre person følsomme oplysninger.

4.2  Ved registrering må brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

5 Betaling

5.1 Betaling for onlineforløb sker ved start. og forløbet starter først, når betaling er registreret

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 ByBetterlife LLC forbeholder sig retten til at ændre pris og betingelser for deltagelse på online forløbene. Ændringen skal meddeles til brugeren inden ændringen træder i kraft. Væsentlige ændringer vil ikke ske i igangværende forløb.

7 Opsigelse

7.1 Betaling for online forløb er bindende og ikke refunderbar.

8 Fortrydelsesret

Ved at indgå nærværende aftale samtykker brugeren til at gennemføre forløbet og at overholde aftalte tidspunkter for online aftaler/terapi. Brugeren samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende online forløbene og aftalen, så snart levering af tjenesten er påbegyndt. Hvis brugeren har indgået nærværende aftale, og levering af online forløbene/tjenesten er påbegyndt, men brugeren pga. sygdom eller anden grund ikke er i stand til at fortsætte online forløbet, kan forløbet udsættes til senere brug indenfor en periode på 1 år.

9 Aftalens løbetid og opsigelse

9.1 Perioden for onlineforløb er som beskrevet på produkterne på clinicbetterlife.com og forlænges efter aftale indtil brugeren eller ByBettterlife LLC opsiger aftalen i fællesskab.  Der sker ikke tilbagebetaling af betaling, hvis brugeren opsiger eller udebliver fra online aftaler.

9.2 Såfremt brugeren ønsker at opsige aftalen skrives en email til support@bybetterlife.com.
Såfremt ByBetterlife LLC ønsker at opsige aftalen, skal ByBetterlife LLC orientere brugeren herom ved e-mail eller telefon.

10 Tvister

Såfremt brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med online forløb/tjenesten, kan brugeren selvfølgelig kontakte ByBetterlife LLC for at indgive en klage.
Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort ved byretten det sted, hvor brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet).

11 Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte ByBetterlife LLC på ceo@bybetterlife.com eller webmaster@bybetterlife.com

Dansk kontakt: Academy Betterlife IVS, cvr. 39119951, Rådmand Steins alle 16b, 2000 Frederiksberg – ceo@bybetterlife.com

Privatlivspolitik

Oplysninger registreret ved aftalens indgåelse registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes.
For at du kan indgå aftale med os på Betterlife LLC, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger, med det formål at kunne levere varen korrekt til dig.
Personoplysningerne registreres hos Betterlife LLC, og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for Betterlife LLC, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Betterlife LLC, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til Betterlife via e-mail webmaster@bybetterlife.com.